XVI Pielgrzymka AKSiM na Jasną Górę

XVI Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę

W piątek 24 lutego w Narodowy Dnień Ochrony Życia odbyła się co roczna pielgrzymka społeczności AKSiM na Jasną Górę, pod hasłem “Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać” – słowa zaczerpnięte z encykliki św. Jana Pawła II Evangelium Vitea 42. 

Studenci, Wykładowcy, Absolwenci i przyjaciele AKSiM, wraz z całą rodziną Radia Maryja kolejny już raz swoją obecnością przed wizerunkiem Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski, opowiedzieli się za życiem. Powiedzieli stanowcze TAK prawu do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

“Istnieje wielka potrzeba odkłamywania naszego życia w różnych zakresach: życia rodzin,  życia wspólnot, środowisk społeczeństwa, środków przekazu, społeczeństwa, kultury polityki i ekonomii” – przypomniał słowa św. Jana Pawła II, ks. abp Wacław Depo. 

W dalszej części homilii metropolita częstochowski dziękował Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, ale i całej rodzinie Radia Maryja za służbę życiu. 

Cała homilia ks. abp Wacława Depo