Ramówka

Ramówka

Godz. 9.00 – Ewangelia z dnia

Godz. 9.30 – Przegląd prasy (wydania weekendowe) – powt.

Godz. 10.00 – Betania

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 16.00 – Betania (powt.)

Godz. 17.00 – Muzyka klasyczna

Godz. 18.00 – transmisja Mszy św. 

Godz. 19.30 – Akademik

Godz. 8.30 – Przegląd prasy – dzienniki

Godz. 8.45 – Przegląd prasy – tygodniki

Godz. 9.00 – Wywiad

Godz. 9.30 – Ewangelia z dnia

Godz. 10.00 – Howdycja

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 15:30 – Ewangelia z dnia – powt.

Godz. 17.00 – Wywiad – powt.

Godz. 19.00 – Howdycja – powt.

Godz. 9.00 – Wywiad

Godz. 9.30 – Ewangelia z dnia

Godz. 10.00 – Absolwenci

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 15.30 – Ewangelia z dnia – powt.

Godz. 17.00 – Wywiad – powt.

Godz. 19.00 – Absolwenci – powt.

Godz. 22.00 – Wiersz na dobranoc

Godz. 9.00 – Wywiad

Godz. 9.30 – Ewangelia z dnia

Godz. 10.00 – Para nie do pary

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 15.30 – Ewangelia z dnia – powt.

Godz. 17.00 – Wywiad – powt.

Godz. 19.00 – Para nie do pary – powt.

Godz. 9.00 – Wywiad

Godz. 9.30 – Ewangelia z dnia

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 15.30 – Ewangelia z dnia – powt.

Godz. 17.00 – Wywiad – powt.

Godz. 8.30 – Przegląd prasy

Godz. 9.00 – Wywiad

Godz. 9.30 – Ewangelia z dnia

Godz. 10.00 – Away from keyboard

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 15.30 – Ewangelia z dnia – powt.

Godz. 17.00 – Wywiad – powt.

Godz. 19.00 – Away from keyboard – powt.

Godz. 20.00 – Sport

Godz. 9.00 – Ewangelia z dnia

Godz. 9.30 – Przegląd prasy (wydania weekendowe) 

Godz. 10.00 – Małżeństwa

Godz. 14.00 – Książka

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 16.00 – Sport -powt.

Godz. 17.00 – Muzyka na życzenie

Godz. 18.00 – Małżeństwa – powt. 

Godz. 19.30 – Akademik

Godz. 21.00 – Książka – powt.

Godz. 22.00 – Wiersz na dobranoc