Oświadczenie AKSiM w sprawie ataków na św. Jana Pawła II

Toruń, 12 marca 2023 r.

PROTEST

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko przekazom redakcji i nadawców medialnych, wymierzonym w autorytet, dobre imię i pamięć Świętego Jana Pawła II.

Nie zgadzamy się na działania mające odebrać dobre imię wielkiemu Polakowi, obrońcy godności ludzkiej i obrońcy Polaków w starciu z poniżającym i nieludzkim systemem totalitarnym, przez co stał się celem bezwzględnego, terrorystycznego ataku na placu św. Piotra.

Jako świadków pontyfikatu Jana Pawła II Wielkiego niepokoi nas także fakt, iż obecny zamach globalnych podmiotów medialnych  na Jego postać przypomina metody  sowieckich służb,  które  zadając śmierć fizyczną, zwykle  po jakimś czasie zadają drugi cios – wymierzony w pamięć i duchowy dorobek swojej ofiary.  To  uderzenie, które obserwujemy dziś, ma przede wszystkim obrzydzić, zdeprecjonować  i poniżyć naszego Rodaka w oczach młodego  pokolenia, które nie może już tej postaci pamiętać.

W obliczu ataków na osobę i dzieło Papieża prorocze stają się słowa testamentalnej książki Świętego Jana Pawła II, które przypominają nam o związku pomiędzy pamięcią a tożsamością. Jesteśmy przekonani, że celem wysiłków środowisk naukowych, medialnych i politycznych autentycznie zatroskanych o dobro wspólne Rzeczypospolitej winna być promocja pamięci o Świętym Janie Pawle II i Jego dorobku, bo to jest gwarancja naszej tożsamości kulturowej.

Podpisano:

Środowisko wykładowców i studentów  Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu  z założycielem uczelni o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CSsR i o. dr. Zdzisławem Klafką CSsR, rektorem AKSIM.