Adam Szalach doktorem nauk społecznych

W dniu 1 marca 2023 roku na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, przygotowanej przez naszego wykładowcę – Adama Szalacha. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie eye trackingu w budowaniu użyteczności interfejsów portali e-learningowych

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Wieslaw Babik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. Uniwersytetu Śląskiego. 

Promotorem rozprawy była dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK, która również prowadzi zajęcia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

W tym miejscu należy również wspomnieć o osobie Jej Męża – śp. dr Grzegorza Osińskiego, prof. AKSiM, który odszedł od nas 19 grudnia 2022 roku. To właśnie On był inspiratorem powstania tego doktoratu oraz prowadził nowego doktora po wyboistych ścieżkach nauki i prowadzenia pracy naukowej. Dziś zapewne byłby dumny z jego osiągnięcia i uzyskania stopnia naukowego. Wraz z całą społecznością AKSiM żałujemy że nie doczekał tego dnia, ale głęboko wierzymy, że podziela z nami już z Nieba radość z awansu naukowego naszego pracownika, a jednocześnie swojego wychowanka i przyjaciela. 

Komisja doktorska jednogłośnie przyjęła obronę i zarekomendowała nadanie Adamowi Szalachowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.